top of page

Social Media account van een overledene verwijderen

Via Facebook, LinkedIn en Twitter delen we wat ons dagelijks bezighoudt. Maar wat als iemand komt te overlijden? In sommige gevallen kan dit tot pijnlijke situaties leiden. Kun je deze profielen dan makkelijk verwijderen of aanpassen?

Stoppelenburg Uitvaartverzorging heeft voor de bekendste Social Media platformen een handleiding gemaakt om accounts te wijzigen of te verwijderen.


Facebook account overledene

Als een Facebook-gebruiker is overleden, zijn er drie mogelijkheden met het Facebook-profiel:

 • Verwijderen

 • Herdenkingsstatus geven

 • Gewoon laten bestaan


Facebook-account van overledene verwijderen

Het komt vaak voor dat er geen inloggegevens beschikbaar zijn van de overledene omdat deze nergens genoteerd zijn. Heb je de inloggegevens niet? Dien dan een verzoek in bij Facebook om het account te verwijderen of deze op de herdenkingsstatus te zetten. Facebook geeft namelijk nooit inloggegevens per mail af.

Je kunt hier een verzoek indienen bij Facebook om de pagina van de overledene te verwijderen of op herdenkingsstatus te laten zetten. Als het Facebook-account is verwijderd, zijn de informatie, foto’s, status-updates en vriendschappen niet meer zichtbaar. Het Facebook-account is dan volledig gewist. Overigens kan dit verzoek alleen worden ingediend door een naaste familielid. Je moet namelijk ook het officiële document van overlijden meesturen en je moet kunnen aantonen dat je een direct familielid bent.


Facebook herdenkingsstatus

Wanneer je het Facebook account omzet of laat omzetten naar de ‘In Memoriam’ of ‘herdenking status’, dan zijn nog wel alle berichten en foto’s zichtbaar van het account. Ook kunnen vrienden nog steeds berichten sturen naar deze pagina, bijvoorbeeld een condoleance bericht. Je kunt echter niet meer inloggen en er kunnen geen nieuwe vriendschapsverzoeken worden aangegaan. Informatie zoals contactgegevens en statusupdates worden verwijderd van het profiel.


Het allerbelangrijkst van een Facebook profiel met een herdenkingsstatus is dat deze niet meer voorkomt in de suggesties voor vrienden. Een herdenkingsstatus aanvragen voor een Facebook pagina kun je hier doen.


Twitter account verwijderen na overlijden

Bij Twitter is het alleen mogelijk om het Twitter account te deactiveren. Hiervoor moet je, indien je niet over de inloggegevens beschikt, een schriftelijk verzoek indienen.

Twitter zal namelijk nooit de inloggegevens afgeven aan derden, ook niet aan de naaste familie.

Het formulier voor het indienen van dit verzoek vind je hier.

De informatie die je moet aanleveren is het volgende;

 • De gebruikersnaam van het Twitter account van de overledene

 • Volledige naam van de overledene

 • Jouw relatie tot de overledene

 • Jouw volledige naam

 • Jouw email adres


Nadat je dit verzoek hebt ingediend ontvang je een Email waarbij je de volgende informatie moet aanleveren;

Kopie van de overlijdensakteKopie van het identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs, etc)Een ondertekende verklaring met daarin jouw eigen naam, e-mailadres, contact informatie, relatie met de overledene, en de gewenste actie (bijvoorbeeld; verwijderen account)Een korte omschrijving om te bewijzen dat het betreffende account daadwerkelijk behoorde aan de overleden persoon. Dit is belangrijk wanneer de naam op de overlijdensakte niet overeenkomt met de naam in het account.Optioneel: een verwijzing naar een overlijdensbericht in de krant of online artikel.


Vervolgens stuur je deze informatie naar onderstaand Amerikaans adres of faxnummer van Twitter.

Twitter, Inc. c/o: Trust & Safety 1355 Market St., Suite 900 San Francisco, CA 94103 Fax : 1-415-865-5405

Op basis van de aangeleverde informatie deactiveert Twitter het account en zorgt ervoor dat in het verleden geplaatste tweets worden verwijderd. Zo zijn deze openbare berichten niet meer zichtbaar voor anderen.


LinkedIn account verwijderen na overlijden

Het verwijderen van een LinkedIn-account van een overleden persoon kan volledig digitaal. Je moet hiervoor dit formulier invullen.

In dit formulier worden o.a. de volgende gegevens gevraagd;

 • De gebruikersnaam van de overleden LinkedIn gebruiker

 • Meest recente organisatie waar de overledene werkzaam was

 • Je relatie met de overledene

 • De url van het LinkedIn-profiel

 • Het e-mailadres dat de overledene gebruikte voor het LinkedIn-account


Nadat je dit hebt gedaan ontvang je per e-mail een toegangscode om het proces te voltooien. Na goedkeuring door LinkedIn worden alle gegevens verwijderd.

Commenti


bottom of page