top of page

Administratie na overlijden, hoe werkt het?Als je dierbare overlijdt komen er naast emoties ook veel administratieve zaken op je af waar je hoogstwaarschijnlijk niet op zit te wachten. Hoe snel moet je een overlijden melden? Wat gebeurt er met verzekeringen, bankrekeningen en een pensioen? In deze blog geven we uitleg over wat er geregeld moet worden na overlijden.


Overlijden melden bij de Gemeente


De uitvaartverzorger meldt het overlijden bij de gemeente. Dat is de eerste instantie die ingelicht dient te worden.

Er zijn diverse websites die uitleg geven over de vervolgstappen, zoals Rijksoverheid

Welke instanties moeten er ingelicht worden op korte termijn?

  • Verzekeringsmaatschappijen De zorgverzekering wordt automatisch stopgezet (via de gemeente). Weet je niet waar de overledene verzekerd was? Neem dan contact op met het Verbond van Verzekeraars

  • Eventuele hypotheekverstrekker of verhuurder van een woning

  • Pensioenfonds

  • De bank Bankrekeningen worden direct geblokkeerd. De verdere afhandeling komt later.

  • Verklaring van erfrecht


De bovenstaande instanties kunnen vragen om een verklaring van erfrecht. Dit kan opgevraagd worden bij de notaris. Uiteraard kan de notaris u ook informeren over de aanwezigheid van een testament.


Wat gebeurt er met een bankrekening na overlijden?


Na het overlijden is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te melden bij de bank van de overledene. Op de website van de bank vind je meestal een eenvoudig stappenplan. Vervolgens worden de rekeningen geblokkeerd die op naam de overledene staan. De verdere afwikkeling komt later.


Wat gebeurt er met een pensioen na overlijden?


Doorgaans ontvangt het pensioenfonds een melding van overlijden via de gemeente. Als iemand overlijdt na de pensioendatum wordt het pensioen stopgezet en wordt dit omgezet naar een nabestaandenpensioen. Het is belangrijk om deze gegevens bij leven regelmatig te controleren.


Hulp bij administratie na overlijden


Het afhandelen van de administratie na een sterfgeval is een grote klus. Zeker na het overlijden vraagt dit veel van nabestaanden. Ook ontvang je regelmatig brieven van instanties die vragen om gegevens waarvan je misschien niet weet hoe je dat aan moet pakken. Stoppelenburg Uitvaartverzorging geeft na de uitvaart het boekje ‘Zorgen erna’ mee aan nabestaanden. Ook bieden zij persoonlijke hulp aan in samenwerking van AdminCares


Wilt u meer weten over de mogelijkheden op het gebied van administratieve nazorg? Neem dan contact op met ons.

bottom of page