top of page

Uitvaartwensen vastleggen – René de Jonge vertelt
Wanneer u overlijdt, komt er veel op uw nabestaanden af. Zij moeten tal van keuzes maken. Door van tevoren na te denken over uw wensen en deze te bespreken en vast te leggen, neemt u twijfel bij hen weg. Dat doen we echter vaak pas wanneer er aanleiding voor is. Want spreken over uw eigen uitvaart is niet gemakkelijk. Wanneer de levensverwachting kort is door bijvoorbeeld ziekte, komt het regelen van de eigen uitvaart en het bespreken van de wensen meestal wel ter sprake. Als uitvaartbegeleider word ik daar regelmatig bij betrokken, zelfs al voordat iemand is overleden. Dat geeft alle betrokkenen uiteindelijk veel rust.


Zelf de regie houden

In principe is het mogelijk om de eigen uitvaart tot in de kleinste details van tevoren vast te leggen. Iemand die nog kort te leven heeft, wil vaak zelf de regie houden. Bovendien neemt het bij nabestaanden veel twijfels weg. De familie weet wat er staat te gebeuren en hoeft niet meer na te denken over de laatste wensen. Ik bespreek de wensen en maak daarvan een verslag, inclusief kostenindicatie. Het praten erover en vastleggen van de uitvaartwensen komt vaak voort uit pure noodzaak, maar we maken ook mee dat het nabestaanden indirect aanleiding heeft gegeven om alvast de eigen wensen vast te leggen. Voor ons maakt het niet uit wat de reden is, we spreken graag de mogelijkheden door. Door het vooraf bespreken van de wensen, wordt de uitvaart wel het meest persoonlijk. Met name dat laatste is voor ons de reden om er bij mensen op aan te dringen hun wensen vast te leggen.


Iedereen heeft eigen uitvaartwensen

We zijn allemaal verschillend en dat blijkt ook uit de uitvaartwensen die mensen hebben. Voorkeuren hebben we namelijk allemaal, zelfs als er nu nog niets is vastgelegd. Vaak is er al nagedacht over de wens om begraven of gecremeerd te worden en over de gewenste muziek tijdens de uitvaartceremonie. Als uitvaartbegeleider zorg ik ervoor dat (bijna) alle onderwerpen aan bod komen. Heeft iemand een voorkeur voor de opbaarlocatie? Is kerkelijke betrokkenheid gewenst? En welke wensen zijn er verder voor de plechtigheid? Uiteindelijk hebben we op de meeste vlakken een bepaalde voorkeur. Soms bespreek ik zelfs al wat er gebeurt vanaf het moment van overlijden tot de uitvaartceremonie. Ik vind dat als uitvaartbegeleider mooi, zo weten we zeker dat we aan alle laatste wensen kunnen voldoen en het geeft nabestaanden veel rust vlak na het overlijden.


Drie fases

Bij het vastleggen van de uitvaartwensen onderscheid ik drie fases:

1. Wensen bespreken met naasten: in familiekring of het gezin.

2. De uitvaartwensen op papier zetten. Dit is het moment waarop iemand zelf uitgebreid nadenkt over alle details. Eventueel kan daarvoor een wilsbeschikking gebruikt worden.

3. Nodig een uitvaartbegeleider uit. Als uitvaartbegeleider bespreek ik graag tot op detailniveau de mogelijkheden.


Tips voor het vastleggen van uitvaartwensen

- Vraag een gratis wilsbeschikking aan, dat kost niets en het vormt de eerste stap voor een eventueel gesprek.

- Leg familieleden tijdens een gesprek uit waarom bepaalde keuzes belangrijk voor je zijn.

- Vertel uw naasten waar de wilsbeschikking te vinden is, dan hoeven zij na uw overlijden niet te zoeken.


Met een uitvaartbegeleider in gesprek? Wij staan u graag te woord en vertellen wat mogelijk is. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Kommentarer


bottom of page