top of page

Hoeveel mensen overlijden er per dag in Nederland?


Als uitvaartverzorgers zijn wij constant op een persoonlijke manier met de dood bezig. Een overledene laat nabestaanden achter die hem of haar zullen missen. Elk overlijden laat een schokgolf achter in een familie en omgeving. Als je wat verder uitzoomt van die persoonlijke verhalen kom je in de wereld van de statistiek terecht. Een wat klinische manier om het onderwerp 'dood' te benaderen, maar het is normaal om nieuwsgierig te zijn. In dit blog zetten we de belangrijkste cijfers en feiten wat betreft sterfte in Nederland in 2019 op een rij.


Sterfte in Nederland

In ons land ligt het totaal aantal overledenen sinds de jaren '90 per jaar rond de 140 à 150 duizend. Per 1000 inwoners overleden er 8,8 in 2019. Er overlijden net iets meer vrouwen dan mannen. Dit komt omdat er meer oude vrouwen dan oude mannen zijn. Meer dan de helft van de gestorvenen is 80 jaar of ouder. Op elke leeftijd hebben mannen een grotere kans om te overlijden dan vrouwen.

In 2019 stierven in Nederland per dag gemiddeld 416 mensen. Een arts die een overlijden vaststelt geeft een Verklaring van Overlijden af en vult een formulier in voor het CBS. Daarom zijn de cijfers van dit instituut zo nauwkeurig.


Meest voorkomende doodsoorzaken

De volgende vraag die relevant is, is waaraan al deze mensen sterven. 30% van alle doodsoorzaken valt binnen de categorie 'nieuwvormingen', ook wel neoplasie genoemd. In simpele termen: tumoren of gezwellen. Hierna, met 25%, volgt sterfte als gevolg van ziekte van het hartvaatstelsel.

Kijken we naar afzonderlijke doodsoorzaken, dan staat dementie bovenaan met 16 duizend sterfgevallen in 2019. Interessant is dat twee keer zoveel vrouwen als mannen aan dementie overlijden.


Hier de volledige lijst doodsoorzaken:
Per leeftijdsgroep zijn er ook boeiende ontdekkingen te doen. De meest voorkomende doodsoorzaak bij mensen onder de 15 jaar is een aangeboren afwijking van het hartvaatstelsel. 15- tot 65-jarigen sterven het meest aan longkanker, gevolgd door zelfmoord. Ouderen gaan vooral dood aan dementie (99% van het totaal is 65-plusser), met daarna beroertes en ook longkanker.Levensverwachting en de dood

In 2019 was de levensverwachting bij geboorte 82 jaar voor mannen en vrouwen gemiddeld. Vrouwen worden zo'n 3 jaar ouder dan mannen. Op de leeftijd van 65 jaar is er nog 20 jaar leven over. Een 65-jarige man wordt naar verwachting 84 jaar, terwijl een vrouw van die leeftijd waarschijnlijk bijna 87 wordt. Dit heeft tot gevolg dat vrouwen meer jaren in ongezondheid doorbrengen dan mannen, want beide geslachten leven gemiddeld even lang in goede gezondheid.

De correlatie tussen onderwijsniveau en levensverwachtig is opvallend. Het is namelijk zo dat iemand die alleen de basisschool of de onderbouw heeft afgemaakt 6 jaar korter leeft dan iemand die HBO of universiteit heeft gedaan. Maar het verschil wordt pas echt saillant als je kijkt naar de verwachte levensjaren in goede gezondheid. Hoogopgeleide mensen brengen 15 jaar (!) meer door in goede gezondheid dan laagopgeleiden. Hooggeschoolden beginnen zich pas ongezond te voelen rond hun 72e levensjaar.


Verloren levensjaren

Verloren levensjaren is ook een factor die de statistici bij het CBS bijhouden en berekenen. Verloren levensjaren worden berekend door het aantal doden in een leeftijdsklasse te vermenigvuldigen met de resterende levensverwachting. Nu kun je weergeven welke aandoeningen de meeste levensjaren kosten in de samenleving. Stipt op nummer één staat longkanker met 157.175 verloren levensjaren. Onder 15- tot 65-jarigen is suïcide doodsoorzaak nummer twee. Iemand die jong overlijdt, verliest natuurlijk erg veel levensjaren.


De volledige lijst is hieronder te vinden:
De griep en de dood

Traditioneel waart de griep elke winter weer rond in Nederland. Het influenzavirus muteert constant en daarom is vaccineren erg moeilijk. In 2019 werden ongeveer 400.000 mensen ziek door influenza en in de risicigroepen vallen ook echt dodelijke slachtoffers. Gemiddeld overlijden er jaarlijks 6443 mensen aan de griep. In het seizoen 2018/2019 betekende dat een oversterfte van 600 personen. In eerdere jaren zijn er meetbare oversterftes geweest van rond de 9000. 90% van de sterfgevallen is 65 jaar of ouder.


Voorbereiden op dat moment

De dood; we komen allemaal aan de beurt. Het kan op allerlei manieren gebeuren, verwacht of onverwacht, vredig of met geweld. Hoe dan ook, zorg dat u bent voorbereid voordat het te laat is. Uiteraard door uw uitvaartwensen vroegtijdig te bespreken en vast te leggen. Maar, en dit is iets wat veel mensen zich niet realiseren, denk ook aan uw medisch dossier. Wettelijk hebben alleen zorgverleners en een patiënt zelf recht op inzage in het medisch dossier. Na overlijden mag de familie niet in het dossier kijken. Bij het vastleggen van uw uitvaartwensen, machtig dan ook iemand (of meerdere mensen) die u vertrouwt om ook na uw overlijden in het medisch dossier te mogen kijken.

Het is de taak van de uitvaartverzorger om een mooi en waardig afscheid te realiseren zodat de nabestaanden hun geliefde kunnen herdenken. De uitvaartbegeleiders van Stoppelenburg Uitvaartverzorging informeren u graag over de voorbereiding op de uitvaart, de uitvaart zelf en dat wat daarna komt. Neem contact met Stoppelenburg voor een persoonlijk gesprek. Kijkt u op deze link voor een gratis wilsbeschikkingsboekje.

Commentaires


bottom of page