top of page

De kenmerken en regels van een rouwstoetEen rouwstoet is een stoet (ouderwets woord voor optocht) van mensen die de overledene wegbrengen naar zijn laatste rustplaats. De stoet verzamelt zich op de plek waar de overledene opgebaard lag. Dat kan een kerk, een uitvaartcentrum of een andere plek zijn. Dan wordt het stoffelijk overschot in de rouwauto geplaatst en naar de begraafplaats of het crematorium gereden. Eenmaal op die plek aangekomen betekent het einde van de stoet. Een uitvaartstoet op de openbare weg moet aan een aantal voorwaarden voldoen. En u als verkeersdeelnemer moet zich op een bepaalde manier gedragen als u een rouwstoet tegenkomt op de weg. Wij leggen eens duidelijk uit wat een stoet precies is, wat je moet doen als je er onderdeel van bent en wat je als buitenstaander moet doen.


De verkeersregels voor een rouwstoet

Vooraan in de stoet rijdt de uitvaartondernemer met de lijkwagen. Daarachter rijden de naaste familieleden en vrienden. Verderop in de stoet mensen die minder close met de overledene waren. Om in het verkeer officieel een rouwstoet te zijn moeten alle auto’s voorzien zijn van de juiste vlaggen. Het uiterlijk en de afmetingen van de vlag zijn voorgeschreven in het RVV. Op alle auto’s moet de vlag zowel links als rechts aan de voorkant of bovenop zijn bevestigd. De uitvaartondernemer deelt de vlaggen uit.

Doorgaans rijdt u in een rouwstoet dicht op elkaar als één treintje. Dit is bewust om te zorgen dat andere auto’s er niet tussen gaan. De bestuurder van de lijkwagen zal zeer langzaam accelereren en onder de maximumsnelheid rijden. In de praktijk zal de achterste auto van de stoet volgas moeten rijden om het gevolg bij te houden. Op rotondes probeert de uitvaartondernemer het andere verkeer tot stoppen te dwingen om doorsnijding van de stoet te voorkomen.


De regels voor overige verkeersdeelnemers

Andere bestuurders die een begrafenisstoet tegenkomen worden geacht zich respectvol op te stellen. U hebt niet de gebruikelijke voorrangsregels bij benadering van een stoet. De rouwstoet moet altijd voorrang verleend krijgen. Het maakt niet uit waar de stoet vandaan komt, heen wil of afslaat. Let wel, dit geldt vanaf het moment dat de lijkwagen de kruising is gepasseerd. De lijkwagen moet u wel voorrang verlenen als u van rechts komt op een gelijkwaardige kruising. Maar zodra de lijkwagen is gepasseerd, mag u de volgauto’s niet doorkruisen. De rouwstoet heeft altijd voorrang op voetgangers bij zebrapaden en hoeft niet te wachten op vertrekkende lijnbussen.

Het fatsoen schrijft voor dat u een rouwstoet ruimte en tijd gunt. De deelnemers van de stoet zijn, zoals de naam doet vermoeden, in de rouw en bezig met een ritueel. Wacht dus even die paar tellen in stilte en laat de stoet in zijn waarde. Daartegenover staat dat de deelnemers van een begrafenisstoet niet door rood licht mogen rijden. Middels duidelijke afspraken moeten de deelnemers elkaar weer vinden mocht een deel bij groen zijn doorgereden en een deel voor rood licht staan. Doorgaans zal een uitvaartverzorger genoeg ervaring hebben om hiermee om te gaan.


Ervaring

Tot 1990 werd een rouwstoet gezien als een militaire colonne. Daarna was de doorkruisingsregel 20 jaar lang afgeschaft. Klachten vanuit de uitvaartbranche over een gebrek aan respect onder weggebruikers hebben er echter toe geleid dat in 2010 het doorsnijden van begrafenisstoeten opnieuw verboden werd. De uitvaartverzorgers van Stoppelenburg hebben jaren ervaring in het begeleiden van een rouwstoet. De waardigheid van de stoet zal altijd gehandhaafd blijven. En u komt samen met familie en vrienden goed aan op het crematorium of begraafplaats om uw geliefde een laatste rustplaats te geven.

Neem contact met ons op voor de verzorging van een uitvaart.
Comments


bottom of page