top of page

Wat is een dementievriendelijke uitvaart? – Maurice van Zijl vertelt

Het aantal mensen met dementie in ons land neemt hard toe door onder andere de vergrijzing. Daarom vinden wij het belangrijk om kennis op te blijven doen over dit ziektebeeld. Bij Stoppelenburg kunt u terecht voor een dementievriendelijke uitvaart. Heeft een familielid of andere nabestaande van de overledene een vorm van dementie? Dan helpen wij u om deze persoon te betrekken bij de uitvaart. Als uitvaartverzorger heb ik regelmatig te maken met nabestaanden die een vorm van dementie hebben. Daarom heb ik een speciale training gevolgd die ons helpt om uitvaarten dementievriendelijker te maken. Dat vinden wij belangrijk, want ieder persoon moet afscheid kunnen nemen van iemand die hen dierbaar was.


Erkennen van emoties

Mensen met dementie voelen zich vaak onbegrepen. Ze kunnen niet meer elke gebeurtenis goed plaatsen, maar krijgen het overlijden van een dierbare wel mee. Door de ziekte kunnen zij zich vaak niet goed meer uiten. Toch is het heel belangrijk dat ook een nabestaande met dementie de kans krijgt om goed afscheid te nemen. Het erkennen van emoties is daarbij heel belangrijk. Wij helpen graag om mensen met dementie op de juiste manier te betrekken bij het afscheid.


Aanwezigheid bij de uitvaart

Uit angst dat de nabestaande met dementie het verlies niet kan verwerken of de uitvaart ‘verstoort’, worden zij soms helemaal niet betrokken bij het afscheid. Ieder mens met dementie heeft eigen ervaringen en dat vraagt om een aanpak op maat. Dit kan op verschillende manieren en is helemaal afhankelijk van de persoon zelf. Samen met de overige nabestaanden stellen we een plan D(ementie) op: wat kunnen we verwachten, op welke manier betrekken we deze persoon bij de uitvaart en wat doen we als de op enig moment het te veel wordt voor de mens met dementie?


Als uitvaartbegeleider is het belangrijk om te weten wie waarvoor verantwoordelijk is. Wie kan de nabestaande met dementie geruststellen als er weerstand of agressie optreedt? Hoeveel prikkels kan iemand nog verwerken? Als het echt niet mogelijk lijkt om iemand aanwezig te laten zijn op de dag van de uitvaart, wordt soms een apart moment gecreëerd om afscheid te nemen.


Situaties inschatten

Een uitvaart waarbij iemand met dementie is betrokken begint altijd met een gesprek. Zowel met de persoon die dementie heeft, zijn of haar vaste verzorger(s) als met de overige nabestaanden. We proberen vooraf situaties in te schatten. Mensen met dementie hebben vaak een andere uitleg nodig en zijn gebaat bij het gebruik van duidelijke termen. Vaak begrijpen ze de dingen van vroeger nog heel goed. Ook nabestaanden met dementie verdienen het om waardig afscheid te kunnen nemen van hun dierbare. Wij denken graag met u mee over de invulling hiervan, die altijd maatwerk is.


Wilt u meer weten over een dementievriendelijke uitvaart? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Comments


bottom of page