top of page

Uitgelicht: een kerkelijke uitvaart


Een overlijden is een heftige gebeurtenis en veel mensen putten in een dergelijke situatie kracht uit hun geloof. Kerkelijke uitvaarten gaan vaak gepaard met traditionele gebruiken, maar er zijn ook ontwikkelingen gaande in de kerkelijke liturgie. Naast ons respect voor tradities, willen we meegroeien met de toenemende wens voor persoonlijke inbreng. Een kerkelijke begrafenis die wordt begeleid door Stoppelenburg biedt ruimte om uw uitvaart te laten aansluiten op uw persoonlijke levensverhaal. Ook wordt tijdens een kerkelijke uitvaart bij uitstek aandacht besteed aan samenzijn.


Weer verbonden met uw oorsprong

Tijdens uw uitvaart wordt uw leven te midden van de geloofsgemeenschap herdacht en we kijken samen terug op de meest memorabele momenten die u met dierbaren heeft gedeeld. We vinden het belangrijk te weerspiegelen wie de overledene was en wat diegene heeft betekend voor diens omgeving.


Aandacht voor de toekomst

Afscheid nemen van iemand die u dierbaar is, is verdrietig. Dat staat buiten kijf. Ondanks het verdriet willen we ons richten op de toekomst. Herinneringen zullen niet vervagen, samen kijken we vooruit en bidden we voor het leven van de nabestaanden. In gebed vragen we om kracht voor de toekomst.


Respect voor tradities

Uw uitvaart kan volledig conform het vaste kerkelijke format worden vormgegeven. Echter, we kunnen ook uw levensverhaal en wensen als uitgangspunt nemen. Daarop stemmen we de traditionele kerkelijke gebruiken af. In een gezamenlijk gebed vraagt de voorganger om de overledene te herdenken. Ook bidden we om steun te betuigen aan de nabestaanden. Indien gewenst zullen we liederen en gezangen ten gehore brengen, geheel afgestemd op uw verhaal. Naast de traditionele liederen en gezangen, kunt u ook uw persoonlijke voorkeur met ons delen wat betreft christelijke muziek.


Ons contact met de regio

Al sinds 1956 is Stoppelenburg persoonlijk betrokken bij families in de regio. Dit heeft ons contact met de geloofsgemeenschap bijzonder versterkt en we zijn bekend met alle tradities, gebruiken en voorgangers uit de omgeving.


Locatie uitvaart

Wordt de kerk doorgaans als uitgangspunt genomen als locatie voor een kerkelijke uitvaart, hoeft dit niet voor uw uitvaart te gelden. We hebben kerkelijke uitvaarten begeleid op de meest prachtige locaties en in onze uitvaartcentra. Ook hiervoor geldt dat u een beroep kunt doen op het nauwe contact dat Stoppelenburg heeft met de regio en met de diverse kerkelijke gemeenschappen.


Leg uw wensen tijdig vast

Het bespreken van uw uitvaart is doorgaans geen luchtig onderwerp, maar desalniettemin belangrijk. Door uw wensen schriftelijk vast te leggen, voorkomt u dat nabestaanden voor lastige keuzes komen te staan.


Wij staan voor u klaar

Binnen de kerkelijke uitvaarten zijn er veel mogelijkheden. Heeft u vragen of specifieke wensen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen, we denken graag met u mee.

Comments


bottom of page