top of page

Kerkelijke uitvaarten - Maurice van Zijl vertelt


Een uitvaart met een kerkelijk karakter vraagt om een uitvaartbegeleider die bekend is met het geloof en de tradities die bij uitvaartdiensten horen. Ik heb zelf een kerkelijke achtergrond en kan mij inleven in de levensstijl van de families die ik begeleid. Dat is fijn voor nabestaanden die net een dierbare zijn verloren. Vaak heb ik aan een half woord genoeg, ik ken de gebruiken van diverse stromingen binnen het christendom. Samen met de familie en in overleg met de voorganger stel ik een uitvaartdienst samen die aansluit bij hun wensen.


Gebruiken en tradities

Kerkelijke uitvaarten komen in onze regio vaak voor. We hebben een grote christelijke gemeenschap. Voor mij maakt het niet uit welke stroming een familie aanhangt, het is belangrijk dat de uitvaart past bij de overtuiging van de overledene. Ik help met het vinden van de juiste woorden en vervullen van de wensen die de familie heeft.


Ook families met een reformatorische achtergrond weten Stoppelenburg al jaren te vinden. Uitvaarten in reformatorische kring kennen eigen gebruiken en tradities. Ik ken de standpunten van de kerken en predikanten in onze regio en bespreek met hen en de families wat mogelijk en wenselijk is.


Bij kerkelijke uitvaarten werken we vaak samen met organisten en pianisten. Als de uitvaart met orgelspel is, dan wordt meestal gebruikgemaakt van een vaste organist of de familie heeft een voorkeur voor een organist die zij goed kennen. Stoppelenburg maakt op aangeven van de voorganger de liturgie, deze wordt ter beoordeling voorgelegd aan de familie en voorganger. We zijn zeer secuur in de opmaak van het drukwerk. Rouwkaarten, liturgieën en dankbetuigingen worden veelal door de families bewaard, daarom besteden we ook daar uitgebreid aandacht aan.


Omdat soms niet iedereen aanwezig kan zijn tijdens de uitvaart, hebben de meeste kerken, net als onze uitvaartcentra, de mogelijkheid voor een livestream zodat er op afstand meegeleefd kan worden.


De dag van de uitvaart

Op de dag zelf verlopen kerkelijke uitvaarten volgens een redelijk vast stramien. Een samenkomst als familie vormt vaak de aanvang van de dag, gevolgd door een rouwdienst of dienst van Woord en gebed in de kerk, de grafloop naar de begraafplaats en tot slot een kop koffie en broodmaaltijd in het uitvaartcentrum. Tijdens de uitvaartdienst moet alles kloppen. Dat gaat tot in de details, ik hecht er veel waarde aan dat afspraken worden nagekomen. Het moet gewoon goed zijn. Een uitvaart is voor mij naar tevredenheid gegaan als de familie er met een goed gevoel op terugkijkt. Er moet een positieve herinnering zijn gemaakt.


Een uitvaartbegeleider die past bij de familie

Tijdens het eerste telefoongesprek met de nabestaanden stellen we bij Stoppelenburg meerdere vragen. Dat doen we niet voor niets. Op die manier weten we welke uitvaartbegeleider het beste bij de familie past. Ik verzorg veel kerkelijke uitvaarten. Door het bespreken van de wensen krijg ik al snel een indruk van de wijze waarop de familie het geloof belijdt. Soms moeten we zoeken naar een compromis, omdat de wensen van de familie bijvoorbeeld niet helemaal aansluiten bij hoe de kerk het graag ziet. Uiteindelijk komt er altijd een oplossing waarover beide partijen een goed gevoel hebben. En als de dag van de uitvaart dan helemaal in lijn met de verwachtingen verloopt, zorgt dat voor een mooie herinnering voor de nabestaanden. Dat maakt het werk bijzonder en dankbaar.

Comments


bottom of page