top of page

Wat doe je als er geen geld is voor de uitvaart?


Een uitvaart regelen als er geen geld is om deze te betalen: hoe doe je dat? Als een dierbare is overleden, moet de uitvaart wel geregeld worden. Zelfs in de meest eenvoudige vorm kost het geld. Is er geen uitvaartverzekering om (een deel van) de kosten te dekken en hebben de nabestaanden geen geld? In het uiterste geval kan een beroep worden gedaan op de Sociale Dienst van de gemeente waarin de overledene stierf. In deze blog vertellen we meer over wie de uitvaart moet betalen en wat er gebeurt als er niet voldoende financiële middelen aanwezig zijn.


Wie moet de uitvaart betalen?

Naast alle emoties en dingen die geregeld moeten worden, is het belangrijk dat nabestaanden nadenken over de kosten van de uitvaart. Want wie moet deze uiteindelijk gaan betalen en is er wel geld aanwezig om alle wensen in te willigen? In de meeste gevallen geeft een directe nabestaande opdracht voor het regelen van de uitvaart. Deze afspraken worden over het algemeen gemaakt met de uitvaartverzorger. Hiervoor wordt een overeenkomst aangegaan, waarin alle onderdelen van de uitvaart en de kosten ervan, staan omschreven. Deze overeenkomst wordt ondertekend door één van de nabestaanden, dit is de opdrachtgever. De persoon die de overeenkomst heeft getekend, is verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de kosten.


Welke middelen zijn aanwezig om de kosten voor de uitvaart te dekken?

Een uitvaartverzekering of uitkering uit een depositofonds zijn, naast eigen geld, middelen om (een deel van) de kosten van de uitvaart te dekken. Als deze er niet is of het niet voldoende is om alles te betalen, moet gekeken worden naar een oplossing om het restant te voldoen. Als eerste wordt een beroep gedaan op de erfenis. Maar misschien is er helemaal geen spaargeld of zijn er zelfs schulden. In dat geval worden de kosten verhaald bij de nabestaanden. Indien ook bij hen geen financiële middelen aanwezig zijn, kan een verzoek worden ingediend bij de Sociale Dienst. Er zijn twee oplossingen die zij hebben voor het dekken van de uitvaartkosten:


1. Als de nabestaande een uitkering krijgt van de Sociale Dienst, kan aanspraak worden gemaakt op de Wet Bijzondere Bijstand.

2. In andere gevallen kan bij de Sociale Dienst een speciale lening worden aangevraagd bij de gemeente waarin de overledene woonde.


Stoppelenburg denkt graag met je mee over het betalen van de uitvaart. Neem contact met ons op.

Comments


bottom of page