top of page

De impact van corona op uitvaarten
Al sinds het begin van de coronacrisis kunnen uitvaarten niet meer beleefd worden zoals we

dat zouden willen. Gelukkig zijn uitvaartondernemers veerkrachtig en bestempeld de overheid hen als cruciale functie in de samenleving. Met beperkingen zijn uitvaarten altijd mogelijk geweest. En dat is maar goed ook, want onze dierbaren een waardig afscheid geven is ongelooflijk belangrijk. In dit blog bespreken we regels die gelden vanwege covid-19 sinds 18 december 2021. Treur niet, er is nog veel mogelijk en uitvaarondernemers werken onverminderd door.


De basisregels

De basisregels die in het publieke leven gelden, gelden tijdens uitvaarten ook. Bezoekers moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden. Als genodigden klachten hebben, worden ze gevraagd om thuis te blijven. Voor uitvaartlocaties is het zaak om de binnenruimtes goed te ventileren en frisse lucht te houden. Het coronatoegangsbewijs hoeft niet getoond te worden, ook niet in centra met horeca. Mondkapjes dienen wel gedragen te worden. Er is een maximum van 100 personen.


De continuïteit van uitvaarten

De aanmerking van de overheid van uitvaartondernemers en ondersteunend personeel als werkzaam in de zorg is goed voor het doorgaan van uitvaarten. Ten tijde van crisis zijn uitvaartondernemers een cruciale functie en kunnen zij gebruik maken van noodopvang voor hun kinderen. Door deze regeling kunnen ook uitvaartondernemers die met hun handen in het haar zitten wat ze met de kinderen kunnen doen als de scholen dicht zijn, toch begrafenissen blijven organiseren.


Afstand houden

De afstandsregels worden in acht genomen in de uitvaartbranche. Dit heeft tot gevolg dat het het meehelpen met het verzorgen van de dierbare (in vaktaal: afleggen) door nabestaanden nu niet kan. Uiteraard kunt u wel met de uitvaartverzorger van tevoren bespreken wat uw voorkeuren zijn. U kunt onder andere aangeven welke kleding de overledene moet dragen en hoe het haar moet zitten. Door samenwerking komen uitvaartondernemer en nabestaanden er wel uit.


Livestream

Het devies is nog steeds: bij klachten, blijf thuis. Door deze regel zullen er ongetwijfeld mensen zijn die wel uitgenodigd zijn, maar niet op de uitvaart aanwezig kunnen zijn. Om deze mensen toch te laten meeleven met de rest, bestaat er een livestreamingdienst die begrafenissen in beeld brengt en op het internet uitzendt. De mensen achter Uitvaart met beeld zijn professionele videografen en ICT’ers die dit goed en veilig kunnen. Genodigden kunnen met een inlogcode meekijken op een website. Zo krijgen zij wel iets mee van de plechtigheid.


Samenwerking

Ondanks de beperkingen door het vermaledijde coronavirus werken uitvaartondernemers onvermoeibaar door. Het verwerkingsproces na een overlijden is belangrijk om goed te doorstaan omdat het onderdeel is van de rouw. Zoals u leest, weten uitvaartverzorgers er ondanks de maatregelen er een mouw aan te passen. De pandemie sterkt hen misschien nog wel meer, omdat de beleving van tradities houvast biedt. De uitvaartverzorgers van Stoppelenburg halen daar hun kracht uit. Neemt u eens contact op met Stoppelenburg om meer uitleg te krijgen over de werkwijze.

Comments


bottom of page